ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Педагогіка, освіта


Тема: Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в процесі ігрової діяльності
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2024-03-20 11:18:52
Автор:
Обьем: 77
Цена: 150 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Дослідження питання розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного вікуу загальній психолого-педагогічній літературі

1.2. Особливості становлення зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГОМОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУІЗ ЗНМ

2.1. Методика вивчення рівня розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного вікуіз ЗНМ

2.2. Результати експериментального дослідження

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГОМОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУІЗ ЗНМ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Гра як один із засобів розвитку зв’язногомовлення дітей дошкільного віку

3.2. Методичні рекомендації для розвитку зв’язногомовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ в процесі ігрової діяльності

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИВыводы:

Розвиток зв'язного мовлення є важливою умовою повноцінного розвитку дитини. Тільки у зв'язному мовленні в діалозі, монолозі, розповіді та переказі можна чітко простежити всі основні аспекти, що характеризують нашу мову. Для оволодіння зв'язним мовлення необхідно дотримуватися певних звукових законів, насамперед зв'язне мовлення має бути зрозумілим для співрозмовника і має бути єдиним смисловим і структурним цілим. Тому в дошкільному віці дитині необхідно опанувати поняття «розмовна мова», що визначає основні соціальні та комунікативні функції. Успіхи в оволодінні дітьми зв'язним мовленням забезпечують певну успішність у оволодінні новими знаннями та подальшому їх застосуванні.

Діти у старшому дошкільному віці здатні брати активну участь у розмові, досить повно і точно відповідати питанням, доповнювати і поправляти відповіді інших, формулювати питання. Вміють самостійно переказувати і складати казки, невеликі оповідання, загадки, самостійно складають різні типи текстів, дотримуючись логіки викладу, діти здатні побудувати розповідь з серії картинок, виклавши зав'язок, кульмінацію і розв'язку. Усе це свідчить, що зв'язне мовлення дітей старшого дошкільного віку сягає досить високого рівня.

Головною умовою розвитку зв'язного мовлення дошкільників є організація мовленнєвого середовища. Усі його компоненти такі як організація насиченого, різноманітного предметно-розвивального середовища, використання ефективних методів і прийомів, грамотна мова педагога, співпраця з батьками вихованців сприяють розвитку зв'язного мовлення дітей і підвищенню загальної мовної діяльності у дошкільників в цілому.

Проаналізувавши прояви ЗНМІІІ рівня, можна зробити висновок, що у дітей з ЗНМІІІ рівня спостерігаються відхилення у формуванні мовленнєвої діяльності: діяльності з оволодіння мовою (всіх її сторін) і діяльності з використання мови в цілях спілкування.

ЗНМІІІ рівня- може проявлятися як самостійне порушення мовлення або як комплекс симптомів (синдром), що спостерігається при важких складних формах мовної патології у дітей.

Систематичний аналіз структури ЗНМІІІ рівня, виявлення причин, що лежать в її основі, повідомлення про характер первинних і вторинних порушень дозволяє знайти найбільш ефективні засоби корекції, а також є запорукою в профілактиці ускладнень, невдач. дітей у процесі навчання дітей із ЗНМІІІ рівня.

В даний час проблема розвитку мови, її звукової сторони, словникового запасу, граматики у дітей з різними порушеннями мовлення привертає увагу багатьох фахівців.

Для дітей - дошкільників з різними порушеннями мовлення ігрова діяльність зберігає своє значення і роль необхідної умови всебічного розвитку їх особистості та інтелекту.

Однак недоліки фонетичного мовлення, недостатньо чітке сприйняття звукового образу слів, обмеженість словникового запасу, повна або часткова відсутність граматичних форм, а також зміна ритму мовлення, його плавності - все це різною мірою позначається на ігрової діяльності дітей з порушеннями мовлення, породжує особливості їх ігрової поведінки.

Значення дидактичної гри як провідного виду діяльності для повноцінного розвитку дошкільнят дозволяє широко використовувати ігрові прийоми в логопедичній роботі. За допомогою дидактичних ігор та індивідуальних ігрових дій на заняттях можна подолати ряд труднощів, що виникають у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення.

З метою вивчення сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ, нами проведено констатувальний експеримент. Експериментальна робота реалізувалась в межах 3-х етапів: підготовчого, власне експерименту, обробки та аналізу результатів.

Оцінювання лексичної сторони мовлення проводиться за такими основними критеріями: сформованість певних рівнів лексичних узагальнень, розуміння значення слова та здатності до використання лексичних одиниць.

Нормативним показником розвитку граматичної системи мови є засвоєння і володіння дитиною з нормальним мовленнєвим розвитком наступних граматичних форм: числових форм іменників, дієслів, прикметників; відмінкових закінчень іменників і прикметників; особових форм дієслів; родових форм дієслів, прикметників; видових категорій дієслів тощо.

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу з проблеми формування усного мовлення, ми дійшли висновку, що рівень розвитку словникового запасу та граматичної будови мовлення визначається в залежності від активності та самостійності виконання завдань.

Відтак, у залежності від правильності і самостійності оцінювалося виконання завдань за трьома рівнями: достатній, середній та низький. Аналіз результатів дослідження стану сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ дозволив з’ясувати,що у більшості дітей яскраво спостерігаються низький рівень розвитку лексико-граматичного компонета мовлення. Це ще раз підкреслює необхідність розробки методики формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ.

У ході корекційної роботи в дошкільному закладі, проведено огляд методик та програм навчання дітей дошкільного віку, які мають загальне недорозвинення мовлення. Вивчено основні рекомендації щодо організації логопедичної роботи з подолання лексико-граматичного ладу мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови. Також вивчено організацію корекційної роботи з подолання загального недорозвинення мовлення.

На підставі вивчених корекційних методик розроблено перспективний проект лексико-граматичних занять, спрямований на корекцію лексичного ладу мови дітей старшого дошкільного віку загальним недорозвиненням мовлення III рівня. У зміст логопедичної роботи включені дидактичні ігри, спрямовані на розвиток фонетичного слуху та лексико-граматичного ладу мови, дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Для оцінки результатів корекційної програми нами були використані ті ж методики дослідження розвитку мовлення, які ми підібрали на етапі констатуючого експерименту. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те, що спеціальна корекційна програма з розвитку мовлення у дітей дошкільного віку з ЗНМ дозволила подолати ряд специфічних особливостей усіх компонентів мовлення. Це підтверджується отриманими в ході дослідження позитивними результатами. Підводячи підсумок експериментальної роботи, можна відзначити, що, цілеспрямоване використання засобів гри сприяє ефективному розвитку мовлення старших дошкільників із ЗНМ.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь