ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Психология


Тема: 144 Формування і організація роботи команди.Культура в управлінні командою
Тип: Реферат
Дата добавления: 2013-10-04 21:04:55
Автор:
Обьем: 14
Цена: 15 грн.

Содержание:

 

Вступ 

Формування та розвиток команди.

Організація ефективної роботи проектної команди.

Організаційна культура в управлінні

проектною командою ..

використана література..   Витяг з контрольної       Вступ

 

Перш ніж досліджувати поняття «проектна команда», необхідно визначитися, що таке проект.

Проект – це задача з відомими початковими даними і результатами, які визначають спосіб її розв’язання. Проект включає проблему (замисел), засоби реалізації проекту (способи вирішення проблеми) та результати проекту.

Інвестиційний проект – це вкладення матеріальних, фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів в будь-яку справу з метою отримання запланованого результату у визначений термін.

Очевидно, що всі проекти є інвестиційними, але вини можуть бути комерційними (підприємницькими) або некомерційними.

Проект як система діяльності існує протягом обмеженого часу, який необхідний для досягнення визначеної мети. Відмінність проекту від виробничої системи полягає в тому, що проект є не циклічною діяльністю. кожен проект має певний початок і певний кінець. Проекти можуть виконуватись на всіх організаційних рівнях. Вони можуть охоплювати один підрозділ або виходити за рамки організації, залучаючи різні форми партнерства. Проекти є найбільш важливими компонентами стратегії організації бізнесу.

В сучасному розумінні проекти – це те що змінює наше оточення: будівництво житлового будинку або промислового об’єкту, програма науково-дослідних робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розробка нової техніки, зменшення витрат тощо.

Важливим завданням управління проектом є формування команди. Керівникам проекту і функціональних підрозділів, що беруть участь у створенні проекту, на цій стадії приходиться вирішувати ряд специфічних задач, пов'язаних з мотивацією праці, конфліктами, виконанням, контролем, відповідальністю, комунікаціями, владою, лідерством. Це створює сприятливі умови для роботи, допомагає подолати величезні психологічні навантаження, що виникають у процесі пошуку, узгодження і реалізації проектних рішень, дозволяє уникнути конфліктів, що позначається на якості проекту.

 

В даній контрольній роботі висвітлюються такі питання як формування та розвиток команди, організація її ефективної роботи, надається оцінка з точки зору психології бізнесу організаційній культурі в управлінні проектною командою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Формування та розвиток команди.

 

Використання методології управління проектами передбачає створення спеціальної групи  - команди проекту, яка стає самостійним учасником проекту і здійснює управління інвестиційним процесом в рамках проекту. Ця група створюється на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.

Команда проекту – це група співробітників, підпорядкованих менеджеру проекту, яка безпосередньо працює над здійсненням реалізації проекту. Команда проекту є основним елементом організаційної структури проекту.

Організаційна структура управління проектом – це сукупність взаємопов’язаних органів управління проектом та взаємовідносин між учасниками проекту.

Існує два основних підходи до формування команди проекту:

1. Провідні учасники проекту (замовник та підрядник) створюють власні групи, які очолюють керівники проекту – відповідно від замовника та від підрядника. Ці керівники, в свою чергу, підпорядковуються одному проектному менеджеру.

2. Для управління проектом створюється єдина команда на чолі

 

 Выводы:

 

Проект – це цілеспрямоване, заплановане створення або модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної та організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень та заходів щодо їх виконання.

Проект може бути представлений як система. Система – це група елементів (люди, технічні елементи), організованих таким чином, що вони діють як одне ціле для досягнення визначеної мети.

Підсумовуючи все викладене в контрольній роботі, можна відмітити наступне:

  1. в управлінні людьми пріоритет надається психологічним факторам, мотивації та стимулюванню діяльності;
  2. реакція людей на управлінські рішення емоційна;
  3. людські ресурси здатні до постійного розвитку;
  4. процес взаємодії між організацією та людським ресурсом є двостороннім;
  5. людська діяльність потребує мотивації, цілеспрямованості та самореалізації;
  6. ефективність використання людських ресурсів при неправильній організації знижується швидше ніж ефективність інших ресурсів;
  7. вкладення в людський ресурс дають набагато більший ефект ніж вкладення в інші види ресурсів.
     

 

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь