ДИСЦИПЛИНЫ

Регистрация

Email

Указывайте реальный действующий адрес, на него будет отправлено письмо с подтверждением.

Логин


Пароль

Пароль должен содержать не менее шести символов.

Пароль(повторно)


Соглашение Пользователя:

Розділ 1. Терміни та визначення

1. Угода - Угода Користувача

2. Сайт – helpstudentu.com являє собою спеціалізований інтернет-проект власника, що функціонує в режимі реального часу, експлується в мережі Інтернет і включає в себе інформаційні послуги та дані, що надаються адміністрацією сайту і третіми особами.

3. Адміністрація сайту - група співробітників компанії - власника та його довірених осіб, що встановлює порядок користування Сайтом, керує його роботою, контролює виконання користувачами цієї Угоди.

4. Користувач - фізична або юридична особа, яка належним чином приєдналася до даної угоди і має доступ до матеріалів сайту

5. Матеріали - Будь-яка інформація, розміщена Користувачами на сайті.

6. Розміщення інформації - завантаження файлів користувача на Сайт.

7. Модерація - перевірка матеріалів, наданих користувачами:

на відповідність законодавству України;

вимогам до інформаційних матеріалів. Вимоги до змісту та технічних параметрів матеріалів (див. розділ "Правила. Додавання робіт"). Відмова без пояснення причин.

Розділ 2. Загальні положення

1. Ця Угода визначає правила використання сайту www.helpstudentu.com (далі - Сайт).

З текстом Угоди Користувач знайомиться при реєстрації на сайті. Угода набуває чинності після висловлення Користувачем згоди з його Умовами шляхом натискання користувачем кнопки «Приймаю умови угоди" при реєстрації. Адміністрація приймає до розміщення матеріали тільки після приєднання користувача до цієї Угоди.

2. Використання Сайту Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх зазначених нижче умов цієї Угоди.

Ця Угода поширює свою дію на матеріали, включаючи матеріали користувачів, розміщені на сайті.

Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди, ви не маєте права користуватися послугами сайту.

3. Незнання Правил не звільняє від необхідності їх виконання. Розміщення або скачування матеріалів на сайті автоматично означає Вашу згоду з цими правилами і з необхідністю їх дотримання.

4. Ця угода повністю або частково може бути в будь-який час змінена Адміністрацією Сайту. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на сайті.

5. Користувач зобов'язується використовувати сайт виключно в цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

РОЗДІЛ 3. Законодавство

1. Сайт захищений Законом України "Про авторське право та суміжні права", кримінальним, цивільним, адміністративним законодавством України та міжнародними угодами про авторські права, а також іншими законами і договорами, що регулюють відносини авторського права.

Розділ 4. Умови використання матеріалів, розміщених на сайті

1. Сайт містить матеріали, що охороняються законодавством України про інтелектуальну власність. При цьому весь зміст сайту охороняється авторським правом, як твір, створений творчою працею відповідно до законодавства України.

2. Адміністрації Сайту належить право на використання змісту сайту (в тому числі, право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення матеріалів, що містяться на сайті, а також на самі вихідні матеріали).

3. Використання розміщених на Сайті матеріалів, крім як в ознайомлювальних цілях не допускається.

4. Користувач не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі, створювати похідні твори з використанням розміщених на сайті матеріалів.

5. Користувач має право завантажувати (скачувати) матеріали, розміщені на сайті виключно для особистого (некомерційного) використання.

Розділ 5. Умови розміщення матеріалів користувачами сайту

1. Розміщуючи будь-яку інформацію на сайті, користувач автоматично підтверджує те, що йому належать всі права на цей матеріал. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст будь-якої інформації, розміщеної користувачами сайту. Адміністрація залишає за собою право модерації всіх матеріалів, доданих на сайт користувачами та облікових записів.

2. Користувач гарантує, що є належним правовласником матеріалів, розміщених на сайті, або має всі необхідні для розміщення права і розміщення матеріалів на сайті не призведе до порушення чинного законодавства України чи будь-яких прав третіх осіб В разі пред'явлення претензій третіми особами у зв'язку з розміщенням Користувачем матеріалів на сайті Користувач зобов'язується відшкодувати всі пов'язані з такими претензіями збитки та витрати.

3. Користувач розміщує свої матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації право надання широкого доступу до матеріалів в межах даного ресурсу. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять матеріали Користувача, рекламні банери та оголошення, модифікувати матеріали з метою розміщення реклами.

4. Поки не встановлено інше, всі особисті майнові та немайнові права на матеріал належать Користувачеві, який розмістив його.

Користувача попереджено про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання та розміщення чужих матеріалів. У разі якщо буде встановлено, що Користувач, який розмістив матеріали, не є їх Правовласником, ці матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного Правовласника протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги)  електронною поштою.

5. Заборонено розміщення матеріалів, які Користувач не має права поширювати за законом або згідно з будь-якими контрактними відносинами, а також матеріалів, що порушують права на будь-який патент, торговельну марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські та суміжні з ним права третьої сторони.

6. Користувач зобов'язується не завантажувати, не розміщувати або іншим чином не використовувати на сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, та інші охоронювані законодавством України матеріали без отримання відповідного дозволу володаря прав на охоронюваний матеріал. При цьому тягар доведення того, що розміщення на сайті користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщені матеріали, лежить на Користувачі.

7. Користувачі сайту можуть в цілому або частково несанкціонованим, неприпустимим або іншим чином порушувати дану угоду. Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, розміщені такими користувачами. Якщо вам стало відомо про порушення будь-якою особою цієї Угоди, напишіть, будь ласка, на адресу електронної пошти: happy7student@gmail.com

8. Адміністрація сайту має право, на свій розсуд, відмовити в розміщенні матеріалів Користувача або видалити будь-які розміщені Користувачем матеріали або обмежити, тимчасово заборонити або анулювати право доступу Користувача до сайту з попереднім попередженням або поясненням або без таких, не несучи при цьому жодної відповідальності у разі порушення Користувачем умов цього договору та/або у разі, якщо Користувач своїми діями або за допомогою розміщення матеріалів на сайті порушує положення чинного законодавства України.

Розділ 6. Пароль та інформація по рахунку

Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці свого пароля, номера рахунку, ID іншої інформації (якщо вказується), а також за всі дії, що виконуються за договором користувача. У разі несанкціонованого використання облікового запису або в разі несанкціонованого доступу Користувач зобов'язується в найкоротший термін повідомити про це Адміністрацію сайту. Інформація, зазначена Користувачем при реєстрації є особистою інформацією, і Користувач не може розкривати або відкривати доступ до договору, рахунку, ID і паролю третім особам. Розголошення Користувачем номера договору і пароля може призвести до скасування його реєстрації.

Розділ 7. Модерація

1. Всі матеріали, надані користувачами з метою розміщення на сайті проходять модерацію протягом 3-х робочих днів.

2. Якщо модератор, вивчивши матеріал, наданий Користувачем, вважає, що він порушує правила ресурсу або з якихось причин не відповідає їм (див.розділи «Правила», «Продати роботу», «Питання-відповідь»), він має право видалити його.

Розділ 8. Відповідальність

1. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за матеріали, розміщені ним на сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів та за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг (торгових марок), найменувань фірм і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням матеріалів на сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням матеріалів, Користувач самостійно та за свій рахунок  регулює зазначені претензії та відшкодовує будь-який збиток, що виникає внаслідок таких порушень, а також будь-який збиток, що виникає внаслідок завантаження на сайт таких матеріалів.

 Я принимаю условия лицензионного соглашения.

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь