ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

РПС


Тема: 150 Шляхи соціально-економічного розвитку Одеської області.
Тип: Реферат
Дата добавления: 2013-10-08 23:21:36
Автор:
Обьем: 11
Цена: 15 грн.

Содержание:

 

Розділ 1.

Структура валового продукту регіону

 

 

1.1.

Шляхи подальшого економічного  розвитку Одеської області

 

Розділ 2.

Структура промисловості регіону. Головні промислові підприємства

 

 

Розділ 3.

Сировинна  база регіону.

 

Розділ 4.

 

Клімат та характеристика земель сільськогосподарського призначення

 

Розділ 5.

 

Інфраструктура регіону.

 

Висновки

.

 

 

Перелік

використаних джерел

Витяг з контрольної для ознайомлення   

Розділ 2. Структура промисловості регіону.

Головні промислові підприємства.

 

В області склався багатогалузевий промисловий комплекс, провідне місце в якому належить харчовій та легкій промисловості, машинобудуванню та металообробці, промисловості будівельних матеріалів.

На території області кількість промислових підприємств на самостійному балансі складає 434 підприємства. З них електроенергетика – 8, паливна промисловість – 1, Чорна металургія – 5, хімічна і нафтохімічна – 17, машинобудування та металообробка – 108 з них машинобудування – 66 та інші.

В області споруджені теплові електростанції, працює нафтопереробний завод– в Одесі, який виробляє моторне і дизельне паливо, гас, бітум, мастила тощо.

На території області є гірничодобувна промисловість. Видобу­вається залізна руда, яка готується і транспортується на маріупольські металургійні заводи. В Одесі є сталеплавильний завод та окремі ливарні цехи на інших підприєм­ствах Одеси.

Є судноремонтні заводи в Одесі. Виділяється Одеський завод великого кранобудування, що виго­товляє дизельні крани вантажністю до100 т, Одеський автоскла­дальний завод (причепи, напівпричепи, фургони).

Сільськогосподарське машинобудування представлене Одеським заводом, який робить– тракторні плуги, запасні частини й обладнання для сільськогосподарських машин. Верстатобудування зосереджено в Одесі– два заводи, що випускають універсальні верстати.

Розділ 5. Інфраструктура регіону.

Інфраструктура – це сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки, тобто транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальну і професійну освіту, охорону здоров'я тощо.

У Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року визначено ряд переваг та недоліків у такій сфері як інфраструктура регіону. Іх можна представити таблицею:

Сфера

Сильні сторони (внутрішні переваги)

Вади (внутрішні недоліки)

Інфраструктура

Наявність усіх видів транспортного сполучення

Високі темпи розвитку стільникового зв’язку

Активний процес телефонізації регіону

Недостатня розвиненість мережі автомобільних доріг на периферії

Слабкий транспортний зв’язок із задністровською частиною області

Незадовільний стан водопостачання та каналізаційного господарства

Низький рівень розвитку соціальної інфраструктури

До того є важливим збалансований розвиток різних інфраструктурних ланок гос­подарства курортних комплексів. Удосконалення управління ними, забезпечення охорони рекреаційних ресурсів і всього навколишньо­го середовища– це основні завдання народногосподарського ком­плексу Одеської області.Выводы:

 

Сімнадцять років  Україна виступає на світовій арені, як незалежна європейська країна. Молода держава отримала у спадок громіздку і неефективну постачальну структуру основних виробничих фондів, вичерпання і збідненість доступних родовищ корисних копалин, деградацію трудового і творчого потенціалу кадрів та депресійну корозію в суспільстві.

Народне господарство переживає затяжну економічну кризу, що викликана не тільки труднощами переходу від командно-адміністративної економіки до ринкової, а й наслідком некомпетентності керівництва та недоліками у створенні  цілісної програми стабілізації виробництва,  яка б відзначалася комплексністю заходів на мікро і макроекономічних рівнях.

Інакше кажучи, в Україні має бути створена економічна структура, сумісна з західноєвропейською, здатна функціонувати «в одній системі координат».  Все це стосується і економіки Одеської області – однієї з найбільших областей України.

Доречно зауважити, що геоекономічне та геополітичне положення Одеської області визначає її активні міжрегіональні зв'язки. Область є членом 6 впливових європейських міжрегіональних організацій: Асамблеї європейських регіонів, Робочої співдружності придунайський країн, Асоціації європейських прикордонних регіонів, Конференціі приморських регіонів Європи, Асамблеї виноробних регіонів Європи, єврорегіону "Нижній Дунай". Укладено угоди про співпрацю з 12 регіонами країн Європи, Азії та Російської Федерації.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь