ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Социология


Тема: РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕР»
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2017-07-15 17:21:30
Автор:
Обьем: 80
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП                                                                                                                 6

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ                                                                   1.1 Характеристика основних елементів соціальної політики держави, щодо соціального захисту працюючого населення                                                

1.2 Стратегічні напрямки та складові реформування соціальної політики захисту працюючого населення України                                                       

1.3 Особливості формування політики соціального захисту працюючого населення на регіональному рівні                                                                  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1                                                                         

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ІНТЕР»                                                                            

2.1 Система соціального захисту працівників на підприємстві ПП «Інтер» 

2.2 Аналіз діяльності підприємства ПП «Інтер» щодо соціального захисту працівників                                                                                                        

2.3 Проблеми та шляхи вдосконалення соціального захисту працівників на підприємстві ПП «Інтер»                                                                              

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2                                                                        

ВИСНОВКИ                                                                                                                                                                                             

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                        

                                                                                                    

 

 Выводы:

Створення ефективної системи соціального захисту на підприємствах є невід'ємною умовою розвитку всякого суспільства, особливо в умовах ринкової економіки.

Система соціального захисту працюючого населення виступає необхідною платою суспільства та бізнесу за соціальний мир, стабільність соціальної системи та можливість нормальної господарської діяльності. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизму є неефективними. Тому здійснення їх повинно проходити комплексно, створюючи в загальній системі управління виробництвом підсистему керування безпекою праці, спрямованої на збереження здоров'я та працездатності людини.

Розвиток цивілізованої держави може здійснюватись тільки разом з дією соціального захисту населення. Система соціального захисту працівників на підприємстві повинна вміщати головні критерії:

Якісний розвиток суспільства повинен досягатися у взаємозв'язку та взаємодії економічних та соціальних факторів. Позитивний досвід їх поєднання демонструють країни, які реалізують модель соціальної ринкової економіки господарства, головна ідея якого узгодження принципу ринкової свободи з підтриманням соціальної гармонії. Вирішення соціальних проблем суспільства неможливо тільки на основі реалізації державою соціальної політики. Необхідне поступове еволюційне наповнення підсистем та елементів економічних систем соціалістичним змістом. Вплив соціальних факторів на економіку здійснюється через соціальну організацію суспільства та людський  капітал. Зміна соціально-економічного життя в Україні потребує перебудови системи допомоги та підтримки. Минула система соціального забезпечення не може адекватно реагувати на проблеми, які виникають в нових ринкових відносинах.

Соціально-економічна ефективність діяльності підприємств вугільної промисловості визначається відношенням соціально-економічних результатів (ефектів) до витрат, здійснених для їх досягнення.

Економічні досягнення підприємства неможливі без створення ефективної системи соціального захисту працівників.

Принципами соціально-економічного захисту на підприємстві повинні стати: трансформативність, гуманістичність, комплексність, системність, адресність, відповідальність, пріоритетність, ефективність, принцип естетико-етичного функціонування підприємства.

Підприємство повинно досягти реального зростання доходів, тільки при цій умові можливе позитивне вирішення проблем соціального захисту працівників.

В цьому напрямку вирішальну роль повинна відігравати державне регулювання. Гарантований успіх залежатиме від того, якою мірою і якими заходами вдасться впорядкувати два процеси: підвищення доходів і динаміку цін. Це питання не тільки фінансово-бюджетного, а й реального сектора економіки. Для переважної більшості населення навіть стабілізації рівня реальних доходів означатиме подальшу деформацію споживчих пропорцій і стандартів. Як результат, відтворюватиметься негативна тенденція до звуження платоспроможного попиту на товари і послуги.

Реалізація цих, а в подальшому й інших заходів з удосконалення системи оплати праці та соціального захисту в Україні дозволило б наблизити величину частки зарплати у витратах на виробництво до рівня економічно розвинутих країн, а оплату робочої сили до європейських стандартів. Це зіграло б важливу роль у підвищенні рейтингу нашої країни.

Управління розвитком економічної та соціальної сфери переважно сконцентровано на загальнодержавному рівні, звідки і йде все фінансування.

Актуальним є перенесення значної частини управлінських функцій у регіони, посилення їх ролі у вирішенні всього комплексу завдань ринкових перетворень та соціального захисту населення, що проживає та працює на території регіону. В сфері реформування системи соціальних допомог населенню пропонується:

поглибити адресність державної соціальної допомоги через упорядкування пільг та допомоги, що надаються різним категоріям населення;

реформувати нормативно-правову базу надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим та одиноким непрацездатним особам на основі урахування їх сукупного доходу;

створити систему контролю за ефективним і раціональним використанням коштів для надання державної соціальної допомоги;

впровадити єдину обліково-інформаційну систему одержувачів соціальної допомоги;

запропонувати роботу по паспортизації населених пунктів в  регіонах.

Організаційно-правові заходи передбачають створення інститутів соціального захисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю, економічні формування механізмів перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та інших платежів. Отже, з позицій економіки, соціальний захист це правила перерозподілу суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи постійно потребують  особливої підтримки з боку суспільства: від багатих до бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх.

Система соціального захисту підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об'єкти, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволенням їхніх потреб, інтересів. Це система принципів, методів, законодавче встановлених державою соціальних гарантій, заходів і закладів, які забезпечують оптимальні умови життя, задоволення потреб населення. Об’єктами соціальної політики повинні стати рівень життя та здоров’я населення, освітній потенціал, професійна структура, соціальна мобільність населення, сім’я, житло, культурна сфера, соціальний захист та допомога.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь