ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Техника и технологии


Тема: "ВПЛИВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ В ПОВІТРОПРИЙМАЛЬНОМУ ТРАКТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ (ГТУ)"
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2014-05-02 18:44:26
Автор:
Обьем: 137
Цена: 55 грн.

Содержание:

Вступ..

1       АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ . ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ..

1.1          Актуальність проблеми.

1.2          Склад та домішки морського повітря.

1.2.1     Циклове повітря.

1.2.2     Морська сіль у складі аерозолів.

    1.3     Вплив забруднення повітря на надійність та ефективність     

    роботи ГТУ..

1.3.1     Помпаж турбокомпресора.

1.3.2     Сульфідна корозія.

          1.3.2.1. Корозія в газовому середовищі при високих температурах…......

          1.3.2.2.Сульфідна корозія в атмосфері спалювання газу з вмістом сірки.

1.4   Лопатки турбіни, що охолоджуються повітрям…………………………

 1.5.  Вплив відкладень у проточній частині………………………..................

1.6.    Вимоги ВМС різних  країн до якості повітря..........................................

1.7.    Вплив опору повітроприймального тракту на ККД ГТУ.....................

           Вибір раціональних параметрів робочого тіла............................................

2       аНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЕРОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ТА СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВХОДІ В ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН..

2.1          Властивості аеродисперсних систем..

    2.1.1. Ефективність осадження частинок............................................................

    2.1.2. Обтікання потоком циліндра......................................................................

    2.1.3. Осадження частинок на циліндрі за рахунок інерційного ефекту.........

    2.1.4. Застосування теорії до фільтрів.................................................................

    2.1.5. Експериментальна перевірка теорії...........................................................

          2.1.5.1. Коефіцієнт проскакування і швидкість............................................

          2.1.5.2. Вплив пилового навантаження на коефіцієнт проскакування і опір фільтра..................................................................................................................

    2.1.6.  Теорія і експеримент....................................................................................

    2.1.7. Взаємозалежність основних параметрів.....................................................

         2.1.7.1.Опір і лобова швидкість........................................................................

         2.1.7.2. Опір і обсяг вловлених частинок........................................................

    2.1.8. Типові значення характеристик..................................................................

    2.1.9. Вплив основних параметрів на процес фільтрації аерозолів...................

         2.1.9.1. Розмір часток........................................................................................

         2.1.9.2.Швидкість потоку і діаметр волокон. ................................................

         2.1.9.3. Температура і тиск газу. .....................................................................

         2.1.9.4.Щільність упаковки фільтра. ..............................................................             

2.2         Механізм фільтрації

2.3          Повітроочищувальні пристрої

    2.3.1.  Водовіддільники інерційного типу............................................................

         2.3.1.1. Циклонні водовіддільники...................................................................

         2.3.1.2. Вихрові  водовіддільники.....................................................................

         2.3.1.3. Жалюзійні  водовіддільники................................................................

         2.3.1.4. Ротаційні  водовіддільники..................................................................

    2.3.2. Водовіддільники,  що обігріваються...........................................................

    2.3.3.  Фільтри..........................................................................................................

                Класифікація повітряних фільтрів............................................................

                Фільтри грубого очищення........................................................................

                 Фільтри тонкого очищення.......................................................................

3       АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ПОВІТРООЧИЩУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ НАДІЙНОЇ РОБОТИ..

3.1          Компонування  повітроприймальних  пристроїв.

              Суднові комплексні повітроочищувальні пристрої.................................

              Стаціонарні повітроочищувальні пристрої...............................................

3.2          Обледеніння елементів повітроприймального тракту.

      3.2.1. Умови обмерзання поверхні тіл, які обтікають повітряним потоком..

      3.2.2. Обледеніння елементів комплексного повітроприймального.......... пристрою....................................................................................................................

      3.2.3.  Аналіз існуючих конструкцій протиобмерзних систем (ПОС ).........

        Зміна характеристик фільтрів в експлуатації і їх очищення........................

4       рОЗРОБКА ПОВІТРООЧИЩУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СУДНОВОЇ ГТУ ТА МЕТОДИКА АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ.. ...

4.1. Компонування комплексного повітроочищувального пристрою........

4.2.  Методика аеродинамічного розрахунку....................................................

4.3. Розрахунок опору КПОП

5       Охорона праці ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА..

   5.1. Охорона праці..................................................................................................

     5.1.1.  Аналіз небезпечних і шкідливих факторів в машинному відділенні..

     5.1.2.  Розробка заходів щодо забезпечення нормальних умов праці............

     5.1.3. Розрахунок вентиляції..............................................................................

               Визначення тепловиділень.......................................................................

     5.1.4. Пожежна безпека.......................................................................................

   5.2. Охорона навколишнього середовища..........................................................

      5.2.1. Вимоги нормативних документів...........................................................

      5.2.2. Шкідливі викиди ГТД та шляхи їх зменшення.....................................

      5.2.3. Заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища.    

6       РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ..

    6.1.Оцінка ризику виникнення небезпек...........................................................

    6.2. Аналіз методом побудови «дерева відмов»...............................................

    6.3. Комплексний повітроочищувальний пристрій ГТУ.................................

    6.4. Аналіз факторів, що впливають на надійність роботи КПОП.................

    6.5. Розробка заходів для забезпечення стійкої роботи КПОП.......................

Висновок..

Список використаної літератури..


+ доклад на защитуВыводы:

 

        Атмосферне повітря, що надходить у компресори ГТУ, містить багато домішок і включень. При потраплянні до повітроприймального тракту, компресора або турбіни домішки осаджуються, тим самим забруднюючи їх та зменшуючи ефективність роботи та строки експлуатації. Для ефективної та надійної роботи ГТУ необхідна достатньо висока якість повітря, що потребує досконалого пристрою очищення, тому повітроочищувальні пристрої прийнято робити комплексними, тобто з декількох ступенів. Вони характеризуються високими опорами, а збільшення опору зменшує ефективний ККД ( при збільшенні опору на 1000 Па ККД зменшується на 1,4%) та збільшує питому витрату палива (при збільшенні опору на 1000 Па питома витрата палива збільшується на 0,011 кг/кВт•год).

        Максимально допустимий солевміст після КПОП складає 0,003 мг солі/кг повітря.    

        Складність процесу очищення повітря, що надходить у компресор, полягає в тому, що морські аерозолі полідисперсні та багатофазні, тому вкрай важливо правильно обрати очищувальні пристрої, щоб вони забезпечували надійну безперебійну роботу ГТУ.

         З аналізу факторів, що впливають на ефективність роботи  ГТУ, варіаціі компонування повітроприймальних трактів, характеристик водовіддільників та фільтрів (розділи 1, 2, 3), розроблено принципіально нове компонування КПОП, що рекомендується застосовувати на транспортних великих водотоннажних судах. При цьому досягається необхідна якість повітря на вході в компресор для надійної роботи і повітроприймальний тракт має допустимий опір (976,57 Па) для ефективності установки. Розроблена методика розрахунку опору повітроприймального пристрою та рекомендації щодо його компонування.       

        Дворядні двотрубні пучки діаметром 32 мм рекомендуються як обігріваємий водовіддільник першого ступеня очищення повітря при динамічних напорах до 86,5 Па. Швидкість повітря на вході у водовіддільник складає 8 м/с, що дозволяє забезпечити і достатньо високу швидкість на вході і відповідну ефективність очищення повітря (ηс=88%, частинки більші за 10 мкм). Пучки двотрубних профілів діаметром 32 мм володіють найбільшою сепаруючої здатністю. Опір І ступені складає 300 Па. Зменшення діаметра труб призводить до зниження коефіцієнта уловлювання. Даний діаметр характеризується і найменшим опором.

        Рекомендується у якості фільтра грубого очищення  волокнисто-еластичні мати (гумові, випадково структуровані, з великою жорсткістю, регенеруємі), як найбільш ефективний (ηс=73,1%, частинки більші за 5 мкм), з високою пилеємністю. У якості фільтра тонкого очищення рекомендується матеріал F703 – фільтруючий матеріал нетканий, з неорієнтованим розташуванням волокон. Подібна структура дозволяє забезпечити фільтру високу ефективність (ηс=88%, частинки більші за 1 мкм) і низький аеродинамічний опір. Матеріал - синтетика (регенеруємий). Швидкість на вході в ІІ ступень КПОП складає 3,2 м/с, опір ІІ ступеня очищення 350 Па.

        Щоб зекономити простір, ІІ і ІІІ ступень поєднані в одну и зроблено двошаровий фільтр, де І шар – фільтр грубого очищення, а ІІ шар – фільтр тонкого очищення.

        Проведено розрахунок вентиляції, детально розглянуто засоби пожежної безпеки та запропоновано для конкретного випадку, розглянуто шкідливі викиди та шляхи їх зменшення, розроблено заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища.

        Проведена оцінка ризику виникнення небезпек, проаналізовано можливі наслідки відмов у разі обледеніння КПОП, побудовано «дерево відмов» та розроблено рекомендації для запобігання їх виникнення.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь