ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Українська мова


Тема: Діалектизми в новелах Стефаника
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2014-11-05 19:10:14
Автор:
Обьем: 37
Цена: 35 грн.

Содержание:

Зміст

 

 

 

Вступ…………………………………………………………………………………

 

Розділ 1

Загальна характеристика діалектів, діалектизмів, говорів, говірок………..

1.1.          Історіографія питання……………………………………………………..

1.2.          Українська літературна мова та діалекти………………………………..

1.3.          Загальна класифікація діалектів………………………………………….

1.4.          Основні види діалектизмів………………………………………………

1.5.          Лінгвістичні ознаки покутського-буковинського говору……………..

Розділ 2

 Діалектизми у новелах Василя Стефаника…………………………………...

 

2.1.  Покутський говір у мові  творів Василя Стефаника……………………….

2.2.Фонетичні особливості діалектизмів у новелахСтефаника ……

2.3. Морфологічний аналіз  у творах письменника……………………………..

2.4. Лексичні особливості діалектизмів у новелах Стефаника…………………

2.5.Синтаксичний аналіз новел………………………………………………….

 

Висновки………………………………………………………………………....

 

Список використаної літератури…………………………………………….Выводы:

ВИСНОВКИ

 

    У роботі проаналізовано діалектизми у новелах Василя Стефаника, їх фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксичні особливості, які були проілюстровані прикладами з творів письменника 

У першому розділі«Загальна характеристика діалектів, діалектизмів, говорів, говірок» розглянуто історіографію питання та  мовні (фонетичні, морфологічні, лексичні) особливості наріч  та говорів, у тому числі й покутсько-буковинського (теоретичні аспекти).

    Щодо історіографії питання, то слід зазначити, що досить багато науковців розглядають взаємодію діалектів та літературної мови, вивчають, аналізують мову творів Василя Стефаника, але ще не всі аспекти  досліджені.

    Для ґрунтовного аналізу новел письменника потрібно було визначити такі поняття, як: діалект, наріччя, говір, говірка, діалектизм, а також окреслити основні лексичні характеристики покутського говору.

У другому розділі «Діалектизми у новелах Стефаника» діалектизми, які наявні у творах було проаналізовано на таких рівнях: морфологічному, фонетичному, лексичному, синтаксичному.

 У ході дослідження  на фонетичному рівні було виявлено такі особливості:

деякі голосні замінюються на інші, наприклад, -а, -я на -і,-и,-є (жєль, обернешси, печатку); - і, -є переходить в –а; -о після приголосних змінюються на –і, а та ін.

Щодо приголосних то:

·        тверді приголосні -ч та -р переходять у м’які (плачь, хочь, цісарь);

·        твердий  с у кінці слів замість м’якого (хтос, шос, якос);

·        звукосполучення -ри перейшло в -ер, -ир(керниця, кервавий);

·        заміна літературного -хв на -ф (филя);

·        відбувається утинання деяких слів (годен);

·        деякі  групи приголосних зазнали дисимілятивних змін, наприклад, -чн перейшло у -шн та ін.

     Морфологічні особливості діалектизмів виявлені в словотворі, словозміні. Вони характерні для всіх частин мови, а особливо для іменника, прикметника, займенника, частки та дієслова.

 Під час аналізу новел Стефаника було знайдено досить багато лексичних діалектизмів на позначення елементів одягу, побутових речей, частин тіла, професій, транспортних засобів, родинних зв’язків.

     Синтаксичні особливості  мови творів Стефаника ґрунтуються на південно-західній, буковинсько-покутській основі. Діалектні відмінності синтаксису виявляються у структурі словосполучень, у використанні безособових речень із залишком давнього перфекту, а також прийменників до, з іменниками в родовому та по в місцевому відмінках, вживання окремих сполучників, невластивих літературній мові.

      Отже, після проведеного аналізу новел Стефаника можна сказати, що йому був властивий «мовний дуалізм». Авторська мова, особливо у новелах другого періоду творчості є літературною, щодо першого – письменник, хоч і вживає діалектизми, але не дуже складні для сприймання і не багато. Щодо мови персонажів, то вони розмовляють покутським говором.

Діалектизми у новелах Стефаника відіграють визначну роль, вони додають творам специфічності, колоритності, експресивності, ознайомлюють читачів з побутом, традиціями тогочасного Покуття.

Щодо методики редакторської роботи, то у таких творах як у Стефаника слід дотримуватися мінімізованого варіанту правок, оскільки, якщо редактор буде багато правити, то може зникнути неповторність мови новел.

 

 

 

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь