ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

ВЭД


Тема: Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності Управлiння зовнiшноекономiчних зносин i зовнiшньоекономiчної діяльності Луганськoї обласної державної адмiнiстрацiї
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-09-18 20:18:36
Автор:
Обьем: 40
Цена: 35 грн.

Содержание:

 

Вступ

Розділ І. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛУГАНСЬКOЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ТА УПРАВЛIННЯ ЗОВНIШНОЕКОНОМIЧНИХ ЗНОСИН I ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

1.1. Роль і місце Управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації в системі економічних відносин міста, області, України в цілому та за її межами

1.2 Характеристика дiяльностi управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності

1.3. Організаційна структура Луганської облдержадміністрації та управління зовнішньоекономічної діяльності

Розділ ІІ. АНАЛIЗ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОї ДIЯЛЬНОСТI УПРАВЛIННЯ

2.1. Загальна характеристика експортного потенціалу Луганської області

2.2 Динаміка  зовнішньої торгівлі Луганської області

2.3. Аналіз структури імпорту та експорту

Розділ ІІІ. АНАЛIЗ структури та динаміки інвестицій  В ЕКОНОМIКУ ЛУГАНСЬКОї ОБЛАСТI

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВыводы:

 

Сучасний етап характеризується для України постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням динамізму торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог в національну практику митного регулювання України.

У процесі проходження практики був проведений аналіз діяльності Управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації. 

Зростання обсягу експортних поставок на протязі 2010-2011 рр. обумовлено  нарощуванням поставок усіх без виключення товарних груп. Найбільшу частку у загальному обсягу експорту займає експорт недорогоцінних металів. В останніроки збільшення експорту відбулося за рахунок зростання поставок до країн СНД, Азії, Європи, Африки. При цьому, зменшився експорт до країн Америки. Найбільш значним торговим партнерам з експорту залишається Росія  (25,2% загального обсягу експорту).

Проведене  дослідження дає підстави стверджувати, що Луганська область має можливості для суттєвого нарощування експорту. Оскільки реалізація експортних можливостей пов’язана з матеріальним забезпеченням і суттєвими інституціональними заходами експортну стратегію промисловості доцільно будувати, принаймні, в два етапи. Перший повинен забезпечити прискорений розвиток насамперед тієї продукції, яка має конкурентні переваги і користується попитом на світовому ринку (тобто, в цей період доцільною є селективна стратегія формування експортного потенціалу), а другий  - активну мотивацію до збільшення масштабів і видів експортної продукції. Підсумком останнього повинна стати стабільна присутність області на світовому ринку, освоєння тих сегментів ринку, де Україна може мати найвищий зиск із світового розподілу праці.

Враховуючи якісно нові тенденції останніх років щодо позитивної динаміки відтворювальних процесів, концептуальними принципами розвитку експортного потенціалу мають стати: підвищення ефективності використання земельних ресурсів; поглиблення промислово-технологічної переробки сільськогосподарської сировини з використанням інноваційних можливостей; всебічний розвиток інтеграційних процесів; підвищення ролі держави в регулюванні експортних можливостей; прискорення інституціональних перетворень.

Експортні можливості Луганської області залежать від багатьох факторів. Але провідну роль у формуванні експортного потенціалу відіграють природно-ресурсні фактори. До найважливіших серед них слід віднести наявність земель сільськогосподарського призначення, зокрема площу ріллі. Наявність і ефективність її використання безпосередньо впливає на обсяг і асортиментну структуру виробництва.

Перспективи зміцнення ринку зовнішньоекономічних послуг вбачаються в розвитку ринку сучасних конкурентоспроможних технологій; просуванні науково-технічних розробок і наукомісткої продукції на зовнішній ринок, що включає маркетинг, рекламну і виставкову діяльність, патентно-ліцензійну розробку; залученні іноземних інвестицій; розвитку сприятливих умов для реалізації туристичних послуг, які повинні бути наближеними до світових стандартів. Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь